Hizmetlerimiz

Çeviri salt bir dilden başka bir dile aktarım değildir. Çevirmenin, çeviri yapılacak metnin konusuna, terminolojisine, jargonuna, tekniğine ve anlatım özelliklerine hakim olması gerekmektedir. Bu nedenle çevirmenin bazı alanlarda uzmanlaşmış olması, çeviride kaliteyi yakalamanın püf noktasıdır. Çeviride uzmanlık alanlarımızı bu bölümde bulabilirsiniz. 

Hukuk Çevirisi

Nüfus Cüzdanı Örnekleri, Hukuki Yazışmalar, Tebligatlar,Vekaletnameler, Evlenme Belgeleri, Kanun ve Yönetmelikler, Evlilik Cüzdanı, Yasal Anlaşmalar, Boşanma Kararları, Taahhütnameler, Mahkeme Kararları vb.

Ticari Çeviri

Her türlü Ticari Doküman, Ticaret Sicil Gazeteleri, İhracat / İthalat Dokümanları, Dış Ticaret Belgeleri, Teklifler, Faturalar, Faaliyet Belgeleri, Muhasebe Tabloları, Proforma Faturalar, Uluslararası Taahhütler, Gümrük Evrakları, Firma Tanıtım Yazıları, Yıllık Bilançolar, Yazışmalar, Tutanaklar, İhaleler,  İmza Sirküleri, Sözleşmeler, Finansal Raporlar, Yatırım ve Büyüme Sözleşmeleri, Gelir-Gider Tabloları, İhale Şartnameleri vb.

gallery/graduation-907565_1920
gallery/hands-1063442_1920
gallery/prenup-4011478_1920
gallery/stethoscope-1584223_1920
gallery/technical-drawing-3324368_1920

Online Tercüme için

hemen fiyat teklifi alın

gallery/gavel-3577254_1920

Noter Onaylı Tercüme

Apostil, Pasaport, Nüfus cüzdanı, Vekaletname, Muvafakatname, Taahhütname, İmza Sirküleri, Nüfus kayıt örneği, Evlilik cüzdanı, Sabıka kaydı, Sigorta Belgeleri, Ehliyet, İkametgah, Terhis Belgesi, Doğum Belgesi, Diploma, Transkript, Sağlık Raporu, Araç Alım-Satım, Vize Belgeleri, Öğrenci Belgesi, Aile Cüzdanı, Boşanma Kararı, Evlat Edinme, Özgeçmiş-CV, Evlilik Sözleşmesi, Vasiyetname, Şirket Ana Sözleşmesi, Sicil Gazetesi, Şirket Kuruluşu, Şirket Devri, Patent, Faaliyet Belgesi, Oda Sicil Kaydı, Vergi Levhası, Banka Hesap Dökümü, Bilanço vb.

Akademik Çeviri

Diploma, Transkript (Not Çizelgesi), Karne, Başarı Belgesi, Başvuru Belgesi, Ders Notları, ÖSYM Belgeleri, Uluslararası Üniversitelerin Denklik İşlemlerine ilişkin belgeler, Makale ve Dergiler, Sunumlar, Ödevler, Tezler vb.

Medikal Çeviri

Prospektüs, tıbbi ürün kullanım kılavuzu,

ameliyat raporu, hasta raporları, reçete,  diş ve göz bölümlerinin çevirileri, epikriz raporları vb. 

Teknik Çeviri

Kullanım Kılavuzları, Teknik Şartnameler, 

TSE Belgeleri, ISO Belgeleri, Elektrik-Elektronik, Bilişim, Avrupa Birliği Projeleri, Telekomünikasyon, Otomativ, İnşaat, Ziraat, Biyoloji, Tekstil, Mimarlık, İnşaat vb.